top of page

production manager

Dirk Wouters

account manager

Bob Buteneers

account manager

Matthias Schoenmaeckers

project manager

Pieter-Jan Lens

office manager

Sophie Van Gool

general manager

Farid Khetouta

Wie we zijn

De ontdekkingsdrang van een golden retrieverpup en de nimmer aflatende goesting van een border collie. Het zijn twee kenmerken die elke medewerker bij lumana.media typeren. Verder geloven we in de mix; dankzij onze verschillende achtergronden en specialiteiten hebben we een heel brede kijk op audiovisuele communicatie. Zo kunnen we de meest geschikte oplossingen aanreiken voor uw marketing- of communicatiedoelen. En dat begint steevast met een boeiend partijtje pingpong.  

Contact

bottom of page